TYT - Sınavı Doğru Yanlış Net
Türkçe (40)
Temel Matematik (40)
Sosyal (20)
Fen (20)
Diploma Notu (0-100)
Sonuç Puan
TYT Ham Puan
Ortaögretim Başarı Puanı
BESYO Başlangıç Puanı